Zelfstandig oud worden, dit doet de overheid

Het aantal ouderen neemt toe. In 2019 waren er 1,3 miljoen mensen ouder dan 75, in 2040 zal dat aantal gegroeid zijn tot 2,5 miljoen. Tegelijkertijd neemt het aantal mantelzorgers af. Dat betekent dat de druk op de zorg groter wordt. Wat kunnen we van de overheid verwachten?

Zelfstandig oud worden, dit doet de overheid

Enorme uitdaging

Bijna veertig procent van de ouderen boven de 75 is kwetsbaar, terwijl het aantal beschikbare mantelzorgers afneemt. In 2019 kon een 85-plusser een beroep doen op vijftien relatief ‘jonge’ mantelzorgers (50-75 jaar), in 2040 zijn dat er nog maar zes. Tel daarbij op dat de vraag van ouderen naar een geschikte woning toeneemt in een woningmarkt die toch al enorm onder druk staat, en het mag helder zijn dat de uitdaging enorm is. Wat doet de overheid.

Aangepast REISadvies

Eind 2018 stelde het kabinet de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in. De opdracht? Adviseren over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden. Dit advies verscheen mid 2020 onder de naam ‘Oud en zelfstandig in 2030. Aangepast REISadvies’. In dit advies pleit de overheid voor vergroting van het vermogen van ouderen om voor zichzelf en elkaar te zorgen, voor het inzetten van meer digitale middelen, voor vereenvoudiging van het zorgstelsel en voor samenwerking tussen familie, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Dat is ook waar het acroniem REIS vandaan komt: Regie, Eenvoud, Integrale Benadering en Samenwerking.

Vier centrale adviezen

Alle aanbevelingen die in het rapport worden benoemd, zijn samen te vatten in vier centrale adviezen:

  1. Ga (ver)bouwen! 

Zelfstandig kunnen wonen hangt af van een passende woon- en leefomgeving. Nieuwe woonvormen, tussen het aloude eigen huis en verpleeghuis in, kunnen een oplossing bieden. Met de huidige problemen op de woningmarkt geen eenvoudige opgave. Een zorgvilla aan huis kan wellicht een optie zijn.

  1. Ga digitaal!

Dit advies geldt voor professionals in de zorg, maar ook voor de ouderen zelf. Immers hun digitale vaardigheden nemen in hoog tempo toe. De inzet van digitale technologieën op het vlak van huishouden, sociale interactie, mobiliteit, veiligheid, (vrijwilligers)werk, vrijetijdsbesteding, gezondheid en zorg kan leiden tot meer eigen regie, een hogere kwaliteit van leven en een doelmatiger inzet van schaarse zorgverleners.

  1. Ga samenwerken!

Ook als er genoeg geschikte woningen zijn en als het normaal is om digitaal te leven en te zorgen, zal er een groep ouderen zijn die persoonlijke professionele zorg en ondersteuning nodig hebben. Daarover gaat het derde advies: werk samen! Alleen zo kunnen we de zo schaarse middelen doelmatig inzetten.

  1. Behoud het goede

We hebben met z’n allen heel veel van de coronacrisis geleerd. Het heeft verlies en verdriet gebracht, maar ook veel goeds. Het gebruik van digitale technologieën in zorg en ondersteuning heeft een impuls gekregen. Partijen die het eerder lastig vonden elkaar te vinden, konden ineens wel samenwerken. Data konden worden uitgewisseld, regierollen werden geaccepteerd. Laten we het goede behouden en het momentum koesteren.

Zorg als persoonlijke missie 

Maatje kan zich in al deze adviezen vinden. Maar Maatje vindt het ook heel belangrijk dat iedereen die daar behoefte aan heeft goede zorg kan krijgen. Zorg waar iedereen blij van wordt. Wij leveren zorg zoals we die zelf ook zouden willen krijgen. Maatje voor de Zorg is een transparant, overzichtelijk en innovatief platform waarmee je kwalitatief hoogwaardige zorg in kunt kopen. Zorg die wordt geleverd door professionals die zorg als hun persoonlijke missie zien en daar een passende beloning voor krijgen.

Nieuwsgierig?

Wil je alle informatie op je gemak nog eens doorlezen of met iemand delen? Vraag hier snel onze brochure aan. Liever persoonlijk kennismaken voor meer informatie? Wij plannen graag een (video)gesprek in. Dat kan via ons formulier, maar je kunt natuurlijk ook altijd bellen met 085-3037880.Icon x

Alle informatie op uw gemak nog eens doorlezen of met iemand delen? Vraag hier snel onze brochure aan.

Vraag gratis brochure aan

Icon 2

Wilt u liever persoonlijk kennismaken voor meer informatie? Wij plannen graag een (video)gesprek met u in.

Persoonlijk kennismaken
Brochure