Heeft u een klacht?

Het kan voorkomen dat niet tevreden bent met onze dienstverlening, u kunt hierover contact met ons opnemen. Afhankelijk van de aard van de klacht is het wellicht verstandig om met elkaar het gesprek aan te gaan. In een gesprek met het Maatje en eventueel een andere collega van Maatje voor de Zorg kunnen zaken bespreekbaar worden gemaakt en veelal direct worden opgelost. Als dat niet het geval is, staat het u vrij om een klacht in te dienen via onze klachtenprocedure.

Heeft u een klacht?

Klachtenprocedure

Maatje voor de Zorg neemt (schriftelijk) ingediende klachten in behandeling.

Meld uw klacht hier
Wij zijn aangesloten bij een klachten- en geschillencommissie.

U kunt uw rechten en plichten ook inzien via de Algemene Voorwaarden. 

Brochure